PLATNÝ CENÍK OD 1.1.2024

BRZY BUDE AKTUALIZOVÁN I V SEKCI CENÍKU.

CENÍK

Zavřít

Záruka a reklamace

Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR nebo se řídí dle platných obchodních zákonů. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka min. 24 měsíců.

Nesrovnalosti

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek a příslušenství zaslat na adresu provozovny (před odesláním nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Částka za vrácené zboží bude odeslána do 14 dnů od doručení kompletní zásilky za objednané zboží a bude poukázána na účet kupujícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího, který naleznete na našich stránkách pro vyřešení nastalé situace.

Poškození zboží vlivem častého používání

Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení

Kde reklamovat

Opravu zajistí prodávající. Buď Vám bude doporučeno servisní středisko na které se obrátit pro rychlé a bezproblémové vyřešení Vaší reklamace a nebo bude nutno zaslat reklamované zboží na naši adresu, nebo na adresu dodavatele.
Před odesláním nás kontaktujte na uvedeném čísle nebo emailu.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz “Kontakt” a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Pokud to bude možné, doporučíme Vám kontaktovat specializované středisko. U kterého bude Váš požadavek vyřízen. Pokud není pro daného výrobce smluvní partner ve Vaší lokalitě k dispozici, bude nutno výrobek zaslat na adresu naší provozovny.
Zboží zasílejte pouze v originální obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu a pojištěné. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do provozovny naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace v provozovně, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do servisu.

Doručení reklamovaného zboží

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a nebo nebude odesíláno do servisního střediska, ale do naší firmy, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží včetně příslušenství používejte výhradně originální obaly. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a pojištěné.

Děkujeme, že respektujete výše uvedený postup a pomáháte nám tak efektivně řešit možné potíže.